Ahad, Mei 04, 2008

10 Hadiah Allah Di Dunia Untuk Orang Bertaqwa

Kehidupan orang-orang bertaqwa sangat indah dan penuh keberuntungan. Di dunia lagi Allah telah janjikan pelbagai ‘hadiah’, sebagaimana digambarkan-Nya di dalam al-Quran...
1. Sentiasa mendapat petunjuk. “Mereka itulah (orang-orang bertaqwa) yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (Al-Baqarah: 5)
2. Diberi penyelesaian dari masalah. “Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya akan diberikan kepadanya jalan keluar.” (At-Thalaq: 2)
3. Dipermudah segala urusan. “Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya segala urusannya.” (At-Thalaq: 4)
4. Mendapat rezeki dari sumber tidak terduga.“… dan memberinya (orang bertaqwa) rezeki dari sumber yang tidak terduga.” (At-Thalaq: 3)
5. Dikasihi Allah (dengan itu turut dikasihi malaikat dan manusia) “Sesungguhnya Allah menghasihi orang-orang yang bertaqwa.” (Ali Imran: 76)
6. Mendapat keberkatan dari langit dan bumi. “Jika seluruh penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertaqwa, nescaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi.” (Al-A’raf: 96)
7. Mendapat keselamatan, pertolongan dan perlindungan dari Allah. “Dan kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Fussilat: 18)“… dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah berserta (menolong dan melindungi) orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah: 194)
8. Mendapat kemenangan. “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan.” (An-Naba: 31)9. Terpelihara dari tipu daya musuh. “Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu.” (Ali Imran: 120)
10. Diberikan ‘furqan’ (petunjuk untuk membezakan yang benar dan salah) “Jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan.” (Al-Anfal: 29)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan